Træningsforløb for interne konsulentgrupper

Vi tilbyder partnerskab i forhold til interne træningsforløb for HR afdelinger og andre konsulentgrupper. Forløbet tager udgangspunkt i den konsulentpraksis, der er aktuel i den enkelte afdeling eller gruppe.

Mange interne konsulentgrupper og HR-afdelinger er præget af, at de enkelte konsulenter er trænet på mange forskellige teoretiske og faglige platforme. Sparring, vidensdeling og gensidig supervision kan derfor være en udfordring. Interne, multiteoretiske træningsforløb har til formål at gøre denne forskellighed til en rigdom og modvirke individualisering,

Det sker i et mix af case learning og studiegrupper. Der er ikke et fastlagt pensum, men der skal læses for at stimulere både den kritiske tænkning, lysten til at eksperimentere og begrundelsen af ny praksis. Vores særlige spidskompetence er at hjælpe konsulenter til en bæredygtig og effektiv måde at arbejde med særligt komplekse opgaver.

Vi har erfaring med, at det kræver en eksplicit ramme og organisationsudvikling at træde ind i den form for interne træningsforløb, som vi taler om her. Men vi ved, at det kan lade sig gøre, og at det giver et fagligt løft til gavn for både hele gruppen eller afdelingen, for konsulenterne selv og for dem, der bruger deres ydelser.