Uddannelse

CompLead har i perioden 2007-19 udbudt og gennemført åbne konsulentuddannelser baseret på organisationspsykologi og kompleksitetsforståelse. 

Fem udgaver af 40 timers forløbet OPK blev gennemført fra 2006-2011. Det blev videreudviklet og førte i 2010 til, at vi kunne udbyde toårige konsulentuddannelser som forhåndsgodkendte grundstammeforløb for organisationspsykologer. 

Det blev desuden til otte forløb af KOK, som er CompLeads 2-årige konsulentuddannelse på komplkesitesgrundlag. Det sidste forløb, KOK 8, sluttede i december 2019 og på nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til flere KOK hold.  

Derudover har vi tidligere gennemført en række interne kurser og uddannelser i projektledelse i komplekse kontekster i forskellige typer af virksomheder. 

Vi tilbyder desuden interne forløb for grupper af konsulenter, enten i konsulentvirksomheder eller i interne udviklingsafdelinger. Læs mere under interne forløb. 

Hvad siger vores tidligere KOK deltagere? 

Læs samlet KOK 5 evaluering her 
Læs samlet KOK 6 evaluering her

 "Fantastisk hold og undervisere der til sammen udgør en eminent læringsplatform."
Mette Møller Aamand (KOK 6), chefkonsulent, Dacapo

"Det er den bedste uddannelse, jeg har været på, og det bedste udviklingsforum jeg har deltaget i. Med jer to garvede og vise mennesker har vi sammen fået skabt et fantastisk fællesskab, der i den grad har udviklet mig fagligt, socialt og ikke mindst personligt." 
Louise Juul (KOK 6), Psykolog 

"En nødvendig reje i helhed på alle niveauer og arenaer. Et væksthus for multi-teori og ko-kreativitet samt for konsulentdannelse."
Christina Giordani Langeland (KOK 6), Psykolog, Hillerød Kommune og ansvarshavende redaktør på Erhvervspsykologi 

"Mette og Arne er meget generøse som kursusledere og rollemodeller. Selv erfarne konsulenter kan have stor gavn af en tur på KOK - både på de indre og ydre linjer." 
Jakob Tuborgh (KOK 6), Organisationskonsulent, Tuborgh Personal Leadership

"KOK uddannelsen har været et vendepunkt for mit arbejdsliv. Jeg oplever, at mit konsulentarbejde er blevet lettere at være i. Jeg er blevet inspireret, har fået nye tanker, ny viden og har været helt vildt begejstret for variationerne og nærværet i undervisningen fra Mette og Arne. Jeg har udviklet mig i min konsulentrolle, stille og roligt inden i og godt hjulpet af undervisere og holdkammerater.
Margrit Honoré Nielsen (KOK 6), HR chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer 

"Kok 6 har for mig været et fantastisk givende forløb med relevant indhold og god bredde i undervisningen. Metoderne gør, at vi aktiveres i forhold til det, der er relevant for os, der hvor vi er i vores respektive konsulentpraksis, og det betyder, at der er læring uanset, om man har 2 eller 17 års erfaring - og det er ret tankevækkende. Det er dejligt, at underviserne deler ud af deres egne erfaringer og giver plads til kritisk reflekstion i forhold hertil. Der er en rigtig god balance i undervisningen, hvor Mette og Arne giver meget af sig selv, og hvor man ikke er i tvivl om intentionen, men hvor der samtidig er rigtig god plads til deltagerne, og til at få den forskellighed der er på holdet i spil.
Pernille Forchhammer (KOK 6), Erhvervspsykolog, Forchhammer Consulting