Udvikling af en kompetent projektorganisationFormålet med dette udviklingsforløb var at øge effektiviteten og succesen med virksomhedens mange tværorganisatoriske projekter. Erfaringerne med implementering fra allerede eksisterende og afsluttede projekter viste stort behov for dette hvis man fortsat skulle sikre værdien af ​​projekterne for organisationen og brugere og kunder.

CompLead arbejdede som konsulenter over en periode på 18 måneder i en løbende ko-kreativ proces sammen med en intern konsulent og en organisatorisk leder.

Der blev arbejdet på tre områder på samme tid, hvoraf der emergerede:


  1. En tværorganisatorisk projektmodel bestående af kompleksitets-mindset og metoder.

  2. Kompetenceudvikling af projektlederne gennem uddannelse og dannelse af netværk

  3. Et tættere samarbejde omkring projektportefølje styring og prioriteringer i den øverste ledergruppe

CompLead indtog en række roller i processer og initiativer; som sparringspartner, rådgiver, uddannelsesudbyder og ikke mindst formidler af vigtige samtaler i organisationen omkring brændende spørgsmål som emergerede undervejs.


Opgaven blev løst som en action learning baseret organisationsudviklingsproces, der medførte, at en stor del af organisationens viden og erfaringer løbende blev inkluderet i processen.

Baseret på opgørelser fra de to interne ledere, kan vi konkludere, at kompleksitetstilgangen var det rigtige for organisationen. De anførte, at på trods af, at de var meget frustrerede undervejs, så har den ko-kreative tilgang hjulpet dem med at forme den rigtige forandringsproces for organisationen, så de kunne udvikle sig til at blive den projektorganisation, de ønskede at være.