Organisationsudvikling i retning af en ”Excellent videns- og projekt organisation”

Formålet med denne indsats var at øge virksomhedens kapacitet til at arbejde effektivt i tværorganisatoriske udviklingsprojekter.

CompLead arbejdede som konsulenter over en periode på 6 måneder, og bidrog til en blanding af processer, bestående af workshops, formning af projektportefølje, deling af erfaring og opbyggelse af viden, læringskonferencer og fora for review af projekter.

Tilgangen var præget af et helhedspræget syn på projektledelse som en organisatorisk kapacitet. Dette er i kontrast til et mere reduktivt syn på projektledelse hvor succes primært afhænger af en projekt model og af projektlederens individuelle kompetenceudvikling. Det betød, at en stor del af organisationen måtte involveres i indsatsen i større eller mindre grad.

Organisationen så det som nødvendigt at forstå udviklingsprojekter som komplekse læreprocesser snarere end som rationelle implementeringsprocesser. Det betød blandt andet at ideen om at finde den rigtige projektmodel måtte vige til fordel for at se projektmodellen som en midlertidig konkretisering af hvordan vi forstår og arbejder med projekter her, i en erfaringsbaseret og lokal teori under stadig kritisk afprøvning

Arbejdet resulterede ifølge CEO i at

  • Fem projekter er godt i gang
  •  En projektbørs er etableret og oppe at køre
  • Vi styrer nu projektporteføljen
  • Vi er nu en projektorganisation

CEO karakteriserede indsatsen og samarbejdet som en "meget tilfredsstillende proces", og måden at tænke i projekter på er blevet "masseret ind" i organisationen.