comlead organisationspsykologi

CompLead er en erhvervs- og organisationspsykologisk konsulentvirksomhed

CompLead er grundlagt i 2004 af Mette Amtoft og Arne Vestergaard, der begge har 25 års erfaring som organisationspsykologer. Vores spidskompetence er at gøre organisationspsykologi praktisk anvendelig i forhold til at skabe resultater under uforudsigelighed, forskellighed og kompleksitet. Vores mission er at finde nye veje til organisations- og kompetenceudvikling. Det kan ske, når kunden er med på at opgive ideen om fuld kontrol over indhold og proces, men håndterer og leder de organisatoriske udfordringer ved "at lægge skinnerne, mens man kører toget.". Læs om CompLead´s konsulentuddannelse KOK 7:
OBS: KOK 7 starter d. 8 september 2016 - OBS få ledelige pladser 

NY Supervisionsgruppe 2016

Deltagere søges til en ny gruppe på 6-7 konsulenter eller ledere, der vil mødes 5 gange om året for at udforske forskellige perspektiver på kompleksitet i arbejdslivet. Gruppens særlige fokus vil være på , hvordan vi hver især bedst kan favne uvished, forskellighed, forandring og paradokser i organisation og ledelse. Med forløbet inviteres du til en superviserende, udforskende og samskabende proces i forhold til udvalgte cases og temaer, suppleret med læsning og teoretisk perspektivering. Intentionen er at muliggøre læring i en setting, der er en mellemting mellem en supervisionsgruppe, praksisfællesskab og studiekreds. Læs mere om vores kommende supervisionsgruppe her